Gabinet psychoterapii

Warszawa, Bielany
ul. Schroegera 82

Telefon
509.215.391

Oferta

Psychoterapia indywidualna – jedna sesja tygodniowo, jakkolwiek możliwe są modyfikacje w toku trwania psychoterapii. Sesje trwają 45-50 minut;

Czas trwania psychoterapii: zindywidualizowany

Koszt sesji: 120 zł; dla większej liczby sesji tygodniowo jest nieco niższy. Sesje odwołane później niż 24 godziny przed terminem spotkania, są płatne.
Podstawowe informacje na temat psychoterapii:

Zakres pomocy: psychoterapia indywidualna m.in. w sytuacji.:

  • zaburzeń depresyjnych, trudności w pogodzeniu się ze stratą,
  • lęków, fobii, natręctw oraz innych zaburzeń nerwicowych,
  • zachowań autodestrukcyjnych oraz różnego typu zaburzeń osobowości,
  • trudności w adaptacji po trudnych wydarzeniach życiowych,
  • poczucia osamotnienia, nudy i pustki, niskiej samooceny,
  • trudności w relacjach osobistych oraz zawodowych.

 

Zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież.

Początkowe spotkania mają charakter konsultacyjny i zazwyczaj dopiero po nim ja, jak i pacjent podejmujemy decyzję o dalszej wspólnej pracy.